Tijela upravljanja

UPRAVNI ODBOR
 
Stipe Matković, predsjednik Udruge, 
Branko Ivić, dopredsjednik udruge
Marijana Ivanović
Anita Lijić
Renato Prkić
Svjetlana Propadalo
Ana Teklić
 
NADZORNI ODBOR
 
Nataša Sekulić Zubanović, predsjednica NO
Renata Božić Lukić
Silvana Radošević
 
STEGOVNA KOMISIJA
 
Maja Giljanović
Nera Grubišić
Darinka Pisac
 
U mandatu do 29. siječnja 2022. godine.
 
Voditeljica Udruge Ljubica Milković